Klicka på bilden för att gå vidare

Studerande välkomnar regeringens planer om att höja inkomstgränserna för studiestödet.

"Känns som en stor lättnad"

Exakt hur mycket inkomstgränserna kommer att höjas har regeringen ännu inte slagit fast, men preliminärt handlar det om en höjning på 20 procent.

Det skulle innebära att studerande får tjäna 150 euro mer än tidigare per stödmånad.

Linnéa Sundberg, förstaårsstuderande

Höjningen är en bra sak. Nu är gränsen lite på 600 euro i månaden. Om du jobbar som vikarie på ett daghem kommer du upp till det på en vecka. Man kanske klarar sig, men det är bra att ha lite extra.

Det råder brist på arbetskraft inom många branscher.

Syftet med regeringens planer är att höja sysselsättningen genom att göra det lättare för studerande att ta emot jobb.

Jag ska jobba under loven och på sommaren. Det finns jobb, men sedan kanske du inte kan jobba på grund av inkomstgränsen för då går du på minus. Bra om man nu bättre kan utnyttja att det finns jobb.

Pinja Sandin, förstaårsstuderande

Det känns som att man bestraffas för att man jobbar. Det kan ju handla om ett jobb som också främjar studierna.

Anni Holmberg, fjärdeårsstuderande

Enligt regeringen ska förändringen i inkomstgränsen ändå vara temporär. Den gäller år 2022.

Att gränsen höjs känns som en stor lättnad. 

Nu kan man lite slappna av och behöver inte leva i fattigdom hela tiden.

Alexandra Lindman, tredjeårets studerande

Editering: Saga Mannila

Publicerad: 10 september 2021

Reporter och fotograf: Charlotte Winberg