Är det här Helsingfors sista fiskare?

Svar: En av de sista, i alla fall.

Det finns bara sex kommersiella fiskare, som tjänar över 10 000 euro i året, kvar i Helsingfors, Esbo och Kyrkslätt. Kai Ilves är en av dem.

Ilves bor och verkar i Helsingfors. Fisket sköter han i Nordsjö.

På morgnarna åker han ut för att samla in sin fångst.

Fiskarna ska klubbas, rensas och frysas ner eller rökas.

Ilves har själv hållit på med fiske sedan 1992. Sedan dess har många branschkollegor slutat.

Det beror enligt Ilves på fiskepolitiken. Mycket har gjorts för att fiskarna ska få det både dyrare och krångligare att idka näring.

Det beror enligt Ilves på fiskepolitiken

Finlands EU-medlemskap nämner Ilves som en stor anledning. EU ansåg det finnas för många fiskare i unionen. Finland följde EU:s linje och, som Ilves säger, "körde ner" fiskenäringen i landet.

En annan orsak är att Helsingfors inte längre har en fiskehamn.

Det, samt att det finns ont om strandplatser, gör det svårt för fiskare att hitta ställen att förvara sina fångstredskap på.

Sälarna är också ett stort problem. De äter upp fiskarnas fångst.

Sälsäkra burar är dyra att införskaffa.

Till sist sätter också den ökade byråkratin och alla lagbestämmelser käppar i hjulet för många. "Byråkratin blir överväldigande", säger Ilves.

Han tänker ändå fortsätta kämpa tills det blir dags för pension.

Efter att dagens fångst är behandlad bär det av till Solvik.

Där väntar ivriga kunder.

De betalar gärna en slant för Ilves färska fisk.

Publicerad: 15.9.2021

Reporter och fotograf:

Hedvig Sandell